شناسه خبر : 25848

اختصاصی چابک آنلاین؛

شکاف جدی بین حوزه فناوری اطلاعات شرکت های بیمه و نیازهای بازار وجود دارد

شرکت‌های بیمه ای وارد صدور بیمه نامه ریسک سایبری و حفظ داده نشده اند

شکاف جدی بین حوزه فناوری اطلاعات شرکت های بیمه و نیازهای بازار وجود دارد

ابوالفضل برخی، سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و آینده پژوهی شرکت بیمه سرمد: مدیریت دیتا و حفظ و نگهداشت دیتا در دنیا اهمیت فوق العاده ای دارد اما در شرکت های بیمه ای در کشور، بیمه نامه ای بابت ریسک های سایبری و حفظ داده وجود ندارد. در حال حاضر در صنعت بیمه یک شکاف بین حوزه فناوری شرکت‌های بیمه ای و نیازهای بازار وجود دارد. نیازهای بازار باید توسط نمایندگان شناسایی و به مدیران فنی شرکت ها اعلام شود تا مدیران حوزه فناوری اطلاعات پوشش های لازم را به بخش فنی ارائه دهند. بیمه نامه ای بابت حفاظت دیتا وجود ندارد و راهکار آن هم همکاری نزدیک تر بین مدیران فنی و مدیران حوزه فناوری اطلاعات شرکت های بیمه ای است.

حجم ویدیو: 4.93M | مدت زمان ویدیو: 00:01:48
ارسال نظر

خدمات بیمه ای