شناسه خبر : 25637

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۷ شرکت بیمه ای در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد 7 شرکت بیمه ای در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۰۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۳.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه آسیا والبرز در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای