شناسه خبر : 25593

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۸ شرکت بیمه ای در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد 8 شرکت بیمه ای در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۲.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سینا بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۹۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه آسیا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۸ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای