شناسه خبر : 25429

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۳۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سینا بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۱۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۱.۰۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه دی، تعاون و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای