شناسه خبر : 25378

اختصاصی چابک آنلاین؛

وضعیت صنعت بیمه در روز جاری در بازار سهام چگونه بود؟

وضعیت صنعت بیمه در روز جاری در بازار سهام چگونه بود؟

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۵.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۴۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت های بیمه سینا و زندگی خاورمیانه بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه کارآفرین، اتکایی ایرانیان و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۱۹ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای