شناسه خبر : 25295

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود نقدی هرسهم بیمه تعاون ۱۰۰ ریال اعلام شد

سود نقدی هرسهم بیمه تعاون ۱۰۰ ریال اعلام شد

مجمع عمومی عادی شرکت بیمه تعاون برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته روز چهار شنبه ۲۹ تیر ماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سود نقدی بابت هر سهم شرکت بیمه تعاون در سال مالی منتهی به 29 اسفند سال گذشته ۱۰۰ ریال و سود خالص هر سهم این شرکت هم در همین مدت ۹۳ ریال اعلام شد.

از سیدامین جوادی، جواد سهامیان مقدم، سیدمحمدرضا رسولی، محمدصالح چیت گران و محسن شریفیان موحد به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت تعاون  یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای