شناسه خبر : 25125

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل "ومدیر" مشخص شد

مدیرعامل "ومدیر" مشخص شد

با اضافه شدن داود حمزهء و عطاءاله طالعی زاده،هیات مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری دستخوش تغییر شد.

چابک آنلاین، زهرا نامدرای، داود حمزهء به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری معرفی و جایگزین محمود طهماسبی کهیانی شده است.

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در زمینه سرمایه گذاری در سهام، تامین منابی مالی اشخاص سرمایه پذیر، خدمات اجرایی، خدمات طراحی، انجام مطالعات و تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص فعالیت می کند.

حدود 85 درصد از سهام شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری و14 درصد آن هم در اختیار سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.

از رسول خوانساری و مجتبی مدنی فر به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای