شناسه خبر : 25096

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۰۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۳.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای