شناسه خبر : 25030

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۰.۲۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه میهن بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۱۶درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۱.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه اتکایی ایرانیان و دی در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای