شناسه خبر : 25057

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش تعداد شرکت‌های اتکایی به صنعت بیمه کمک جدی خواهد کرد

افزایش تعداد شرکت‌های اتکایی به صنعت بیمه کمک جدی خواهد کرد

امین ضمیری، مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین:اگرتعداد شرکت های بیمه اتکایی با مدیریت درستی افزایش یابد می تواند به کل صنعت بیمه کمک کند. این نگرانی وجود دارد که با تعداد زیاد شرکت های اتکایی ممکن است که رقابت در صدور بیمه نامه به شرکت های اتکایی هم کشیده شود. البته سابقه افرادی که در شرکت های بیمه اتکایی جدید مسئولیت می پذیرند این امیدواری وجود دارد که به این سمت نخواهند رفت. شرکت های بیمه اتکایی جدید می توانند در بعد آموزش هم فعال باشند.

حجم ویدیو: 5.37M | مدت زمان ویدیو: 00:01:57
ارسال نظر

خدمات بیمه ای