شناسه خبر : 24923

اختصاصی چابک آنلاین؛

ناوگان هوایی ایران ایر تا چه میزان از پوشش بیمه ای برخوردار بود؟

ناوگان هوایی ایران ایر تا چه میزان از پوشش بیمه ای برخوردار بود؟

مجموع ناوگان هما(شرکت هواپیمایی ایران ایر) در سال مالی ۹۹، با سرمایه ای بالغ بر ۶۲۸.۶۲۰.۰۰۰یورو معادل ۱۳۲.۴۸۶.۶۹۴ میلیون ریال (۱۳ هزار میلیارد تومان) تحت پوشش بیمه بدنه و فرانشیز قرار داشته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت هواپیمایی هما در زمینه تصدی هرگونه حمل و نقل هوایی مسافرو بار و محمولات پستی در داخل و خارج از کشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و بهره برداری مانند خرید و فروش-اجاره هواپیما فعالیت می کند.

گفته می شود که بیمه مسئولیت ناوگان "هما" درسال 99 تا سقف مبلغ 920 میلیون یورومعادل مبلغ  193.897.360 میلیون ریال (19 هزار میلیارد تومان) برمبنای ریسک کامل و طبق الزامات قانونی در حوزه های مسئولیت تحت پوشش بیمه قرار داشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای