شناسه خبر : 24846

اختصاصی چابک آنلاین؛

پوستین چی مدیرعامل جدید اتکایی ایرانیان شد

پوستین چی مدیرعامل جدید اتکایی ایرانیان شد

حجت پوستین چی جایگزین سیدمحمد آسودهءخلجانی شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، آسوده از سال 88 مدیریت عاملی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را برعهده داشت.

سیدمحمد آسودهءخلجانی، محمد میهن یار، حجت پوستین چی، رسول سعدی  و غلامعلی غلامی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای