شناسه خبر : 24769

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های جدید بیمه ای ظرفیت تخصصی اتکایی را افزایش می دهد

شرکت های جدید بیمه ای ظرفیت تخصصی اتکایی را افزایش می دهد

امین ضمیری، مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد: افزایش تعداد شرکت های بیمه تخصصی اتکایی به دلیل افزایش ظرفیت در بازار است تا صنعت بیمه نیاز کمتری به ظرفیت شرکت های بیمه مستقیم باشد. دو شرکت تخصصی اتکایی که در بازار بیمه فعال هستند کمک زیادی به شرکت های بیمه در زمینه پوشش ریسک های مختلف کردند.

حجم ویدیو: 4.82M | مدت زمان ویدیو: 00:01:44
ارسال نظر

خدمات بیمه ای