شناسه خبر : 24648

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های "حبندر" تا چه میزان از پوشش بیمه برخوردار بود؟

دارایی های  "حبندر" تا چه میزان از پوشش بیمه برخوردار بود؟

دارایی های ثابت شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در پایان سال گذشته تا مبلغ۱.۷۳۷ میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، ارزش دارایی های ثابت شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در پایان سال مالی گذشته  510.713 میلیون ریال (51 میلیارد تومان) بود. 

 شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به انجام هرگونه خدمات دریایی و نمایندگی خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی، انجام عملیات حمل و نقل دریایی بار و مسافر بر روی تمامی آب ها توسط واحدها، انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی، سالویج، غواصی اطفاء، حریق در دریا، عملیات کانتینری، سوخت و آبرسانی تدارکاتی به کشتی ها در تمامی بنادرو آبهای کشورو انجام عملیات راهنمایی کشتی ها و امور یدک کشی می پردازد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای