شناسه خبر : 24439

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های فدراسیون بسکتبال تا چه میزان پوشش بیمه ای داشت؟

دارایی های فدراسیون بسکتبال تا چه میزان پوشش بیمه ای داشت؟

دارایی های ثابت فدراسیون بسکتبال در سال مالی ۹۹ به استثنای وسایط نقلیه تا ارزش ۳۲.۰۰۰ میلیون ریال(سه میلیارد و دویست میلیون تومان) در برابر خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، فدراسیون بسکتبال کشور در زمینه اهدافی چون برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور ، ایجاد زمینه مناسب برای حضور قهرمانان، پیشکسوتان و داوران در عرصه های بین المللی، کشف، رشد و پرورش  استعدادهای ورزشی فعالیت می کند.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای