شناسه خبر : 24352

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به باران رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به باران رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۳.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۳۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۵۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۷۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه  پاسارگاد، کارآفرین و پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای