شناسه خبر : 24350

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه در شناخت و مدیریت ریسک مشکل دارد

صنعت بیمه در شناخت و مدیریت ریسک  مشکل دارد

عبدالرضا عیسوند حیدری، مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت: مدیریت ریسک یک موضوع دوطرفه است و از لحاظ آیین نامه ای، بیمه مرکزی بخشی از کاررا انجام داده اما به دلیل نبود شرکت های موفق و تراز اول در حوزه مدیریت ریسک در دنیا، این امر خود یک محدودیت جدی برای صنعت بیمه است. بیمه مرکزی می تواند در حوزه مدیریت ریسک به شرکت ها کمک کند تا آن را به درستی پیاده کنند و ریسک را به درستی بشناسند و خوب تحلیل کنند. صنعت بیمه در شناخت ریسک مشکل دارد که به کل اقتصاد برمی گردد و همچنین در ارائه پاسخ به ریسک نیز مشکل داریم که بیمه مرکزی می تواند به شرکت ها کمک کند و شرکت های بیمه ای هم باید از نیروی انسانی خبره این حوزه مشاوره بگیرند.

حجم ویدیو: 4.96M | مدت زمان ویدیو: 00:02:32
ارسال نظر

خدمات بیمه ای