شناسه خبر : 24297

اختصاصی چابک آنلاین؛

شبکه فروش در کسب پرتفوی صنعت بیمه در خط مقدم است

شبکه فروش در کسب پرتفوی صنعت بیمه در خط مقدم است

مدیران شرکت های ستادی کارگروه دارند، کارگروه شبکه فروش و کارگروه مدیران امور شعب و نمایندگان این کارگروه را دارند و از زمان دبیرکلی دکتر کریمی در سال ۹۸ این نیاز احساس شد و شورای مشورتی شبکه فروش با عضویت روسای انجمن ها شکل گرفته و هر ماه هم یک جلسه در سندیکای بیمه گران ایران جلسه دارند و موضوعات مرتبط را بررسی می کنند. آمار موجود درکسب پرتفوی صنعت بیمه که بیش از ۹۰ درصد به صورت غیر مستقیم است نشان از این دارد که شبکه فروش در صنعت بیمه در خط مقدم است.

حجم ویدیو: 4.52M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38
ارسال نظر

خدمات بیمه ای