شناسه خبر : 24115

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساختمان وبیمه تا چه میزان تحت پوشش بیمه قرار داشت؟

ساختمان وبیمه تا چه میزان تحت پوشش بیمه قرار داشت؟

ساختمان شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته تا مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و اثاثیه آن هم تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با سرمایه ثبتی 5.000میلیارد ریال در زمینه سرمایه گذاری سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار فعالیت می کند.

صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی با 31/80 درصد، صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی صبا نیک با 17/73 درصد و بیمه مرکزی با 23/61 درصد مالکیت، از جمله سهامداران شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه هستند.

ناگفته نماند که تمامی وسایط نقلیه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در سال مالی مورد این گزارش از بیمه بدنه برخوردار بوده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای