شناسه خبر : 23909

اختصاصی چابک آنلاین؛

املاک تجاری وبیمه در رامسر خریداری نداشت

املاک تجاری وبیمه در رامسر خریداری نداشت

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه اعلام کرده است که واحدهای مجتمع اقامتی-تجاری دریادیم رامسر را پس از ارزش گذاری مجدد توسط کارشناس رسمی به مزایده عمومی گذاشته اما به دلیل عدم وجود متقاضی این مزایده منجر به فروش واحدهای مذکور نشده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، واحدهای مجتمع اقامتی-تجاری دریادیم رامسر مشتمل بر هشت واحد تجاری به مساحت تقریبی 514 متر مربع است که سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در آن معادل 50 درصد یعنی 257 متر مربع است.

گفته می شودکه ارزش واحدهای فوق براساس آخرین ارزشگذاری کارشناس رسمی دادگستری در مهرماه سال گذشته برابر 63.200 میلیون ریال بوده  است.

ازقرار معلوم املاک مذکور در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته تا مبلغ 15.447 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از سیل، حریق و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای