شناسه خبر : 24099

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه و لیزینگ بدون ارتباط با یکدیگر نیستند

صنعت بیمه و لیزینگ بدون ارتباط با یکدیگر نیستند

امیر حامد رضایی، کارشناس اقتصادی : بیمه ها و لیزینگ ها بی ارتباط و بدون تماس با هم نیستند اما درداخل گروههای مالی به ویژه گروههای مالی که هم شرکت بیمه و هم شرکت لیزینگ وجود دارد می بینیم که این حالت و تعاملات بیشتر وجود دارد و حتی به سمت قراردادهای سه یا چهار جانبه هم پیش رفته اند. پیشنهاد من برای توسعه روابط مابین شرکت های لیزینگ و بیمه ای این است که راه حل محور برخورد کنند و به لیزینگ ها پیشنهاد دهند که شرکت های لیزینگ هم حتما استقبال خواهند کرد چون به این روش عاملیتی می گویند که خیلی مورد استقبال لیزینگ ها است زیرا ریسک تقسیم می شود.

حجم ویدیو: 5.26M | مدت زمان ویدیو: 00:01:54
ارسال نظر

خدمات بیمه ای