شناسه خبر : 24023

اختصاصی چابک آنلاین؛

راه ورود به سبد پرتفوی بیمه گذاران فروش بیمه نامه درمان است

راه ورود به سبد پرتفوی بیمه گذاران فروش بیمه نامه درمان است

حمید جهاندیده، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز در گفت و گو با چابک آنلاین: بیمه تکمیل درمان به طور مستقیم سلامت افراد را تحت پوشش قرار می دهد و به همین دلیل از جایگاه بالایی برخوردار است. بیمه تکمیل درمان ویترین شرکت های بیمه ای محسوب می شود بنابراین بیمه گران راه نفوذ به سبد پرتفوی بیمه گذاران را در فروش بیمه نامه درمان می بینند تا با فروش بیمه زیان ده تکمیل درمان بخش سودده اموال رابرای شرکت ایجاد کنند.

حجم ویدیو: 5.07M | مدت زمان ویدیو: 00:02:35
ارسال نظر

خدمات بیمه ای