شناسه خبر : 23819

اختصاصی چابک آنلاین؛

افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در کدال گاهی با تاخیر انجام می شود

افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در کدال گاهی با تاخیر انجام می شود

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، اظهارکرد: افشای اطلاعات بستگی به اهمیت حادثه دارد، شاید خسارت اولیه به نسبت درآمد آن شرکت ناچیز باشد و نیازی به افشا نباشد چون کارشناسان سازمان بورس دائما با شرکت ها درارتباط هستند و گاهی این تاخیر به این دلیل است که شرکت، نامه ای به سازمان بورس می نویسد و درحال بررسی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "کمال خانزاده" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: با توجه به دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس که می تواند در گروه الف یا ب باشد شرکت ها ملزم هستند که هرگونه اطلاعات با اهمیت، قرارداد یا خسارت را براساس صنعت خود افشا کنند.

وی، ادامه داد: شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس همانند دیگر شرکت ها ملزم به افشای اطلاعات هستند اما اگر گاهی  خسارت با اهمیت نباشد و ضرری به سهامداران نرساند نیازی به افشای اطلاعات نیست.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، تصریح کرد: به عنوان مثال  در پروژه متروپل، گفته می شود که بیمه نامه مسئولیت کارفرما توسط شرکت بیمه معلم صادرشده و بعد از  وقوع حادثه، افشاسازی درخصوص میزان خسارت در کدال رخ نداده واین موضوع را باید کارشناسان واحد نظارت بر ناشران گروه شرکت های بیمه ای پاسخ بدهند که دلیل آن چیست؟

خانزاده، خاطرنشان کرد که در گذشته هم مواردی بوده که شرکت های بورسی با تاخیری 10 تا 15 روزه افشا کردند و به همین دلیل قبول دارم که افشا گری در کدال، گاهی با  تاخیر هم رخ داده  است.

وی، با بیان اینکه براساس دستورالعمل سازمان بورس اگر اتفاق خاصی درشرکت بیافتد ملزم به افشای اطلاعات هستند، افزود: سازمان بورس افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب را تفکیک کرده که موارد بسیاری از جمله راه اندازی پروژه جدید، شرکت در مناقصات و مزایده و بسیاری موارد دیگر در آن ذکر شده که شرکت ها ملزم هستند در صورت رخ دادن هرکدام از این موارد، نماد خود را ببندند و افشا کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای