شناسه خبر : 23613

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های بیمه ای در طراحی محصولات حتما با شبکه فروش مشورت می کنند

شرکت‌های بیمه ای در طراحی محصولات حتما با شبکه فروش مشورت می کنند

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: صنعت بیمه نیازمند تولید محصول جدید است ولی نمی تواند محصول جدید تعریف کند که بخشی از این مشکل به دلیل ضعف صنعت بیمه است که از علم روز دنیا عقب بوده و بخشی هم مربوط به قوانین و مقررات است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمدرضا عربی مزرعه شاهی" درگفت وگو با چابک آنلاین، با بیان اینکه هر یک پاندمی شبیه کرونا هر صدسال اتفاق می افتد، افزود: به دلیل اینکه این مساله هر یک قرن اتفاق می افتد معمولا نه کسی برنامه ریزی خاصی برای آن دارد نه اینکه می تواند روی آن مدل سازی کند و تمامی شرکت های بیمه ای جهان در خصوص این موضوع غافلگیر شدند.

عضوهیات مدیره شرکت بیمه آسیا، تصریح کرد: پاندمی را نمی شود پوشش داد چون در سطح ملی است و یک حادثه در سطح ملی را نمی توان بیمه کرد و اینکه شرکت های بیمه ای آمادگی روبه رویی با این موضوع را داشته باشند امکانپذیر نیست زیرا قابل برنامه ریزی نبوده است.

عربی مزرعه شاهی گفت: شبکه فروش خط مقدم عملیات شرکت های بیمه ای بوده و غیر ممکن است شرکت‌های  بیمه بدون توجه به نقطه تماس خود با مشتریان تصمیمی بگیرند.

وی، ادامه داد: ممکن است این ارتباط در شرکت های مختلف کم و زیاد باشد ولی اگر هر شرکت بیمه ای می خواهد موفق شود باید به شبکه فروش خود توجه کند و نمونه های مختلفی هم هست که بدون توجه به بازار و پذیرش یک بیمه نامه، یک تعریف محصولی شده و آن محصول به نتیجه ای نرسیده است. 

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، در پاسخ به اینکه چرا محصولات بیمه ای متناسب با فرهنگ هر استان طراحی نمی شود، گفت: برای هر منطقه، جغرافیا و فرهنگی می شود محصول مختص آن منطقه  تعریف کرد و این هنرمندی شبکه فروش است که بتواند این محصولات را به نحوی به تصمیم گیرندگان در شرکت های بیمه ای منتقل کند که در این منطقه پتانسیلی برای این محصول بیمه ای وجود دارد.

عربی مزرعه شاهی،خاطرنشان کرد که اگر هر مدیری بگوید که صنعت بیمه به محصولات جدید احتیاج ندارد باید به دید درست وی از صنعت بیمه شک کرد که آیا صنعت بیمه را خوب شناخته است؟غیر ممکن است که در این دنیای پر از تغییرات به محصول جدید نیازنباشد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: در دنیایی که فرآیند تصمیم  گیری ها عوض می شود، ساز و کارکسب و کارها هر روز تغییر می کند، غیر ممکن است که بتوان گفت نیازی به محصول جدید وجود ندارد.

عربی مزرعه شاهی، اذعان داشت: این نگاه درستی به موضوع نیست که یک شرکت بیمه بگوید به محصول جدید نیاز ندارد، این حرف محکوم به شکست است.

وی، با بیان اینکه مشکل در جای دیگری است، افزود: اینکه بگوییم به محصول جدید نیاز نداریم حرف درستی نیست ولی اینکه چرا محصول جدید تعریف نمی شود باید ریشه یابی شود. 

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، گفت: بخشی از این مشکل هم خارج از صنعت بیمه و مربوط به قانون و مقررات است ، اینکه محصول جدید تعریف نشود چون نیاز وجود ندارد درست نیست، محصول جدید تعریف نمی شود چون زیر ساخت های آن موجود نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای