شناسه خبر : 23516

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۵.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۴۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۵۶ درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت های بیمه سامان و سرمد با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای