شناسه خبر : 23313

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص هر سهم شرکت بیمه حافظ به ۵۲ ریال رسید

سود خالص هر سهم شرکت بیمه حافظ به 52 ریال رسید

سود خالص هر سهم شرکت بیمه حافظ در پایان اسفند ۱۴۰۰ به رقم ۵۲ ریال رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای،102 درصد رشد  را نشان می دهد.

زیان خالص شرکت بیمه حافظ درمدت زمان مشابه سال قبل 2506 ریال بوده است. 

محمود دودانگه، محمد حسین داجمرو علیرضا فاطمی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه حافظ را تشکیل می‌دهند.

سرمایه شرکت بیمه حافظ در سال گذشته به 50 میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای