شناسه خبر : 23227

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش سرمایه بیمه آرمان انجام نشد

افزایش سرمایه بیمه آرمان انجام نشد

افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان به دلیل نواقص موجود در مدارک و مستندات مربوط به افزایش سرمایه این شرکت از سوی اداره نظارت برانتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، از دستور کار این اداره خارج شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، مجید قلی پور، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان درنامه ای خطاب به فرابورس توضیح داد که باتوجه به کامل نشدن مدارک مربوط به افزایش سرمایه از مبلغ 250 میلیارد  به 600 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران درمهلت مقرر درخواست افزایش سرمایه شرکت، از دستور کار آن سازمان خارج شده است.

وی، اذعان داشت که شرکت بیمه آرمان درحال پیگیری رفع نقص مدارک پرونده مذکور و ارسال درخواست مجدد و دریافت مجوز برگزاری مجمع افزایش سرمایه از مبلغ 250  به 600 میلیارد تومان است.

رضا آقابابایی، حمیدرضا امیرحسنخانی، مجید قلی پور، کامبیز پیکارجوو داود الماسی قره قشلاقی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه آرمان را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای