شناسه خبر : 23208

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۳.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۴۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه رازی بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۱.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای