شناسه خبر : 23091

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش سرمایه بیمه دی در هیات مدیره رای نیاورد

افزایش سرمایه بیمه دی در هیات مدیره رای نیاورد

هیات مدیره شرکت بیمه دی با افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات وآورده نقدی سهامداران، موافقت نکرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، هیات مدیره شرکت بیمه دی روز شنبه 17 اردیبهشت ماه سالجاری و با هدف بررسی شرایط افزایش سرمایه شرکت بیمه دی تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه، بهروز امید علی، محمدرضاکشاورز، عباسعلی بنی صفار، حمیدرضا صفی خانی و ایرج عربی حضور داشتند.

سرمایه شرکت بیمه دی درحال حاضر 595 میلیارد تومان است.

قرار بود که بیمه دی سرمایه خود را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ 1600 میلیارد تومان افزایش دهد که با مخالفت اعضای هیات مدیره مواجه شد.

محمدرضاکشاورز درحال حاضر مدیریت عاملی شرکت بیمه دی را بر عهده دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای