شناسه خبر : 22951

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۵۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۵۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۵۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۷۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای