شناسه خبر : 22907

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی خاورمیانه رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی خاورمیانه رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۳۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۳.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۴.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه کارآفرین و آسیا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای