شناسه خبر : 22852

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه نوین بود که ۰.۶۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۳.۵۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و سامان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای