شناسه خبر : 22840

اختصاصی چابک آنلاین؛

معدن داران ذغالسنگ ماشین آلات کوچک را بیمه نمی کنند

معدن داران ذغالسنگ ماشین آلات کوچک را بیمه نمی کنند

دبیر انجمن زغالسنگ ایران، اظهارکرد: تمامی معادن زغالسنگ بیمه مسئولیت هستند و تاکنون مشکلی به انجمن در این خصوص اعلام نشده و هرسال هم برمبنای افزایش نرخ دیه، نرخ بیمه افزایش پیدا می کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  سعید صمدی" در گفت و گو با چابک آنلاین افزود:درحوزه زغالسنگ معمولا ماشین آلات را بیمه نمی کنند چون ماشین آلات کوچکی هستند و خیلی گران و پیچیده نیستند.

وی،گفت: معادن زغالسنگ به نسبت سایر معادن بسیار خاص بوده و درمعرض خطر و آسیب های زیادی نسبت به سایر معادن قراردارند وآن خطرات هم متوجه نیروی انسانی است.

صمدی، با بیان اینکه معادن زغالسنگ از نظر نیروی انسانی بیشترین سهم را نسبت به سایر معادن دارند، افزود: 60 درصد هزینه تولید، سهم نیروی انسانی است و یک معدن با این شرایط نیروی انسانی و ریسک پذیری سعی می کند مسائل خود را با بیمه حل کند که در شرایط خاص دچارمشکل نشود.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران، تصریح کرد: فعالیت در معادن زغالسنگ سخت و زیان آور بوده  و هر فردی که در این معادن کارمی کند شامل شرایط سخت و زیان آور می شود، اما تامین اجتماعی حق بیمه سخت و زیان آور را درزمان بازنشستگی از کارفرما دریافت می کند.

صمدی، توضیح داد: وقتی که یک کارگر بعد از 20 یا 30 سال کار، تقاضای بازنشستگی می کند در آن زمان تامین اجتماعی سراغ کارفرما می آید و درصد سخت و زیان آور را از کارفرما می گیرد که رقم بزرگی معادل  100 تا 150 میلیون تومان می شود که کارفرما باید به حساب تامین اجتماعی واریز کند تا کار گر بتواند بازنشسته شود.

دبیرانجمن زغالسنگ ایران، خاطرنشان کرد که یک معدن که به طور متوسط  2000 نفر کارگر دارد و سالی 100 تا 200 بازنشسته  هم خواهد داشت واین رقم، رقم قابل توجهی می شود.

به اعتقاد وی، منطقی است که مشاغلی که درقانون سخت و زیان‌آور به حساب می‌آیند، همراه با حقوق ازکارفرما دریافت شود یعنی در لیست بیمه‌ای که کارفرما ماهانه پرداخت می کند و سهم کارفرما، کارگر و بیمه بیکاری رد می شود درصد سخت و زیان آورهم همان موقع رد شود و ماهانه از کارفرما اخذ شود.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران، گفت: انجمن زغالسنگ بسیار پیگیر این موضوع بوده که درصد سخت و زیان آور ماهانه دریافت شود که دومزیت دارد، از یک طرف معدن زغالسنگ ماهانه این ارقام را پرداخت می کند و رقم بزرگی نمی شود و درسود و زیان همان سال هم حساب می شود و از طرفی تکلیف کارگرهم مشخص است.

صمدی، با بیان اینکه این موضوع یک آیین نامه اجرایی است و به راحتی قابل تغییر است، گفت: یعنی قانون مجلس نیست که الزاما تامین اجتماعی بخواهد آخر دوره بگیرد اما با دریافت آن در طول دوره پولی به حساب تامین اجتماعی می آید که مشکل نقدینگی هم دارد و ازهمه جهت به نفع طرفین خواهد بود.

وی، اذعان داشت که درارتباط با سایر بیمه ها مشکلی وجود ندارد زیرا عرضه و تقاضا و درصد خطر پذیری و ریسک پذیری معادن است و از طرفی هم شرکت های بیمه ای با یکدیگر رقابت می کنند و معادنی که در سال های اخیر حادثه ای نداشته باشند به راحتی با بیمه ها کار می کنند و تخفیف هم می گیرند.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران، گفت: تمامی معادن زغالسنگ بیمه مسئولیت هستند و تاکنون مشکلی  به انجمن در این خصوص اعلام نشده و هرسال هم بر مبنای افزایش نرخ دیه، نرخ بیمه افزایش پیدا می کند و درحوزه زغال معمولا ماشین آلات را بیمه نمی کنند چون ماشین آلات کوچکی هستند و خیلی گران و پیچیده نیستند.

صمدی، با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد نیروی کار مشغول در معادن وجود ندارد، افزود: حدود 17 هزار و 300 نفربیمه شده تامین اجتماعی درحوزه زغالسنگ فعال هستند.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 110 معدن زغالسنگ فعال درکشور وجود دارد که از این 110 معدن، یک معدن معادل 50 درصد زغال کشور را تولید می کند و از این تعداد، حدود 20 عدد معادن اصلی و بقیه معادن کوچک هستند.

صمدی، اظهارکرد: سالیانه حدود 4 میلیون تن زغالسنگ خام و نزدیک به 2 میلیون تن زغالسنگ کنستانتره درکشور تولید می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای