شناسه خبر : 22830

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی فاقد پوشش بیمه ای کافی بود

دارایی های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی فاقد پوشش بیمه ای کافی بود

دارایی های ثابت مشهود وموجودی مواد و کالای گروه وشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درسال مالی ۱۳۹۹ فاقد پوشش بیمه ای کافی به منظور جبران خسارت های احتمالی بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، دارایی های ثابت مشهود شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درسال مالی 1399 به ارزش 69 میلیارد تومان در مقابل خطرات ناشی از خسارت انفجار، آتش سوزی و شکست ماشین آلات به وسیله حوادث طبیعی و زلزله بیمه شده است.

هیات وزیران در آیین نامه اجرایی بند چ ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398 دستگاه های اجرایی را موظف کرده که با شناسایی اموال و ریسک آنها و تجزیه و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای