شناسه خبر : 22747

اختصاصی چابک آنلاین؛

میانگین افزایش تعرفه ارزیابی خسارت بیمه نامه شخص ثالث درسال جاری ؛۲۳ درصد

میانگین افزایش تعرفه ارزیابی خسارت بیمه نامه شخص ثالث درسال جاری ؛23 درصد

تعرفه ارزیابی خسارت بیمه نامه شخص ثالث، به ازای هر فقره در سالجاری نسبت به سال گذشته به طور میانگین کمتر از ۲۵ درصد افزایش یافت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی بیمه مرکزی تعرفه ارزیابی خسارت بیمه نامه شخص ثالث ، به ازای هر فقره در سالجاری را اعلام کرده است.

 در بررسی ها مشخص شده است که  تعرفه های فوق در سالجاری  نسبت به سال گذشته  دربخش انواع موتورسیکلت حدود 24 درصد، در بخش خودروی سواری و بارکش تا کمتر از سه تن ظرفیت 25 درصد و در بخش ارزیابی خسارت خودروی بارکش با تناژ 3 تن و بیشتر، اتوکارها و سایر خودروها حدود 20 درصد افزایش یافته است.

جدول نرخ تعرفه ها

photo_2022-04-25_11-55-22

آیین ‌نامه ۸۵ شورایعالی بیمه از شرکت های بیمه ای خواسته تا ارزیابی خسارت بیمه‌گذاران خود را به ارزیابان خسارت مستقل که دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای از بیمه مرکزی هستند واگذار کنند.

این رویکرد بیمه مرکزی به دلیل نوع برخورد تخصصی این شرکت‌های ارزیابی خسارت و افزایش سرعت انجام کار در رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه گذاران و نگاه بی طرفانه این ارزیابان بوده است.

هرچند که این شائبه از سمت برخی از ارزیابان خسارت مطرح شده که شرکت های بیمه ای خدمات ارزیابی خسارت و پرونده ها را به کارگزاران مورد اعتماد خود  می سپارند.

سیامک ملک مطیعی، عضو هیات مدیره انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه پیشتر در گفتگو با چابک آنلاین گفته است که در برخی  موارد، ارزیابان یا کارشناسان خسارت شرکت‌های بیمه استقلال رای کافی را ندارند یا شرکت‌های بیمه در مواردی از ارزیابان خسارت استفاده می‌کنند که منطقه صعب العبور است و یا از لحاظ بعد مسافت طولانی بوده و شرایط پیچیده‌ای است و به ناچار آن را به ارزیابان خسارت واگذار می‌کنند.

گفته می شودکه به دلیل پایین بودن حق الزحمه ارزیابی خسارت برای ارزیابان خسارت مستقل، برخی از این افراد برای ایجاد تعادل در دخل وخرج خود مجبور به افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده ها هستند.

این امر تا حدودی موجب کاهش دقت در رعایت حقوق بیمه گذاران خواهد شد. 

افشین ایرجی، کارشناس صنعت بیمه هم کمی پیشتر در گفت و گو با چابک آنلاین تاکید کرد که با وجود اینکه ارزیابان خسارت مجوز خود را از بیمه مرکزی اخذ می کنند اما طبق نظر شرکت‌های بیمه و با حق الزحمه بسیار ناچیز فعالیت کنند .

درحال حاضر بیمه مرکزی با توجه به نیاز صنعت بیمه به ارزیابان حرفه ای و مستقل در رشته های مختلف و با پراکندگی مناسب، جذب و آموزش ارزیابان خسارت را سرعت بخشیده به گونه ای که احتمال رسیدن تعداد ارزیابان خسارت صنعت بیمه به ۲۵۰۰ نفر تا پایان سال ۱۴۰۱ وجود دارد.

نمودار افزایش تعداد ارزیاب ها

photo_2022-04-25_11-55-19

ارسال نظر

خدمات بیمه ای