شناسه خبر : 22499

اختصاصی چابک آنلاین؛

راه اندازی مرکز کنترل ریسک نیازمند همکاری همه شرکت های بیمه ای است

راه اندازی مرکز کنترل ریسک نیازمند همکاری همه شرکت های بیمه ای است

عبدالرضا عیسوند حیدری، مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت: ایجاد سامانه مدیریت ریسک، حرکت درستی است اما به منزله این نیست که با ایجاد یک نهاد و یا یک دستورالعمل، مشکل مدیریت ریسک در یک شرکت حل شده و صنعت با ریسک ها مواجه نمی شود. راه اندازی مرکز مدیریت ریسک بخشی از یک کار است و افرادی که در این سامانه هستند افراد خبره ای هستند اما طرف مقابل شرکت های بیمه ای هستند که از هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان کلیدی و نمایندگان، کارگزاران باید کارهای خود را برمبنای سیستم های مدیریت ریسک پیاده کنند. راه اندازی مرکز کنترل ریسک نیازمند همکاری و توسعه این حوزه در داخل شرکت های بیمه ای است.

حجم ویدیو: 2.66M | مدت زمان ویدیو: 00:01:21
ارسال نظر

خدمات بیمه ای