شناسه خبر : 22448

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت گردشگری بازار بکری برای صنعت بیمه است

صنعت گردشگری بازار بکری برای صنعت بیمه است

مدیرراهبری شبکه فروش شرکت بیمه رازی، اظهار کرد:سرمایه گذاری درحوزه گردشگری درآمد خوبی برای صنعت بیمه دارد زیرا آینده اقتصاد دنیا در صنعت گردشگری است و شرکت بیمه ای برنده است که زودتر به این حوزه ورود کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "فریدون کاظمی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت:درآینده ای نزدیک سرمایه گذاری درحوزه گردشگری رونق بسیاری خواهد داشت واین امر باعث می شود که درصنایع دیگری که وابسته به این صنعت هستند هم رشد خوبی ایجاد شود.

وی،تصریح کرد: درحال حاضر ریسک هایی در زمینه مسئولیت تورها، موسسات گردشگری، حمل و نقل  گردشگری، حوادث و درمان مسافرتی وجود دارد که توسط صنعت بیمه پوشش داده می شود. 

کاظمی، خاطرنشان کرد که چون ارتباط با نقطه تماس قطع است آن جذابیت درصنعت بیمه هنوز به وجود نیامده و ارتباط با گردشگران باید از طریق موسسات خدمات مسافرتی صورت بگیرد، زیرا افراد یا به صورت مستقل سفر می کنند با از طریق تور اقدام می کنند. 

وی، افزود: مسافران و گردشگرانی  که به صورت مستقل سفر می کنند آشنایی زیادی با ریسک هایی که اتفاق می افتد ندارند و در این نقطه حوزه گردشگری، صنعت بیمه  باید ورود کند و این ریسک ها را برای گردشگران به عنوان نقطه تماسی که با گردشگران دارد یادآوری کند وآنها را تشویق به خرید بیمه نامه کند. 

مدیر راهبری شبکه فروش شرکت بیمه رازی، گفت: وزارت گردشگری می تواند آژانس های مسافرتی را ملزم کند که تورها و آژانس های مسافرتی بیمه نامه های گردشگری را برای مسافران خود خریداری کنند و صنعت بیمه هم محصولات جذابی را در این حوزه طراحی کند هرچند که تاکنون این اقدام انجام نشده است. 

وی، افزود:یکی از دلایل ناشناخته بودن صنعت بیمه درحوزه گردشگری نداشتن بیمه نامه جذاب در این حوزه بوده زیرا تنها یک بیمه نامه اجباری برای بیمه درمان مسافرتی وجود داردکه مسافران به خارج از کشور به اجبار آن را از شرکت های مسافرتی خریداری می کنند.

مدیر راهبری شبکه فروش شرکت بیمه رازی، اظهارکرد: در حوزه گردشگری باید محصولات بیمه ای خاصی طراحی و از طرفی هم خود وزارت گردشگری می تواند با صنعت بیمه بیشتر آشنا شود و این دو صنعت در کنارهم ضریب نفوذ بیمه را دراین حوزه افزایش دهند. 

کاظمی، افزود: حوزه گردشگری بازار بکر و خوبی برای بیمه بوده ، خصوصا  درحوزه گردشگرانی که وارد کشور می شوند و صنعت بیمه با ارائه یک محصول خوب و شناساندن آن به افراد می تواند فروش خوبی در این حوزه داشته باشد.

وی، گفت: صنعت بیمه به سختی به حوزه های جدید ورود می کند زیرا بیمه در حوزه کلان در دو حوزه خلاصه می شود، یکی فروش بیمه نامه های خرد و دیگری هم فروش بیمه نامه های شرکتی وکلان. 

مدیر راهبری شبکه فروش شرکت بیمه رازی، ادامه داد: درحوزه بیمه نامه های کلان اتفاق خاصی در کشور رخ نمی دهد و تنها تعدادی بیمه نامه مشخص است که بین شرکت های بیمه ای تبادل می شود و این نشان می دهد که این صنعت در ایجاد تولید محصولات جدید ورود نداشته است.

وی، گفت: اینگونه بیمه نامه ها نیاز به زیر ساخت و سرمایه دارد و شرکت ها در کوتاه مدت نمی توانند به اهداف خود در این حوزه ها دست پیدا کنند و بیمه گردشگری برای یک شرکت بیمه نیاز به زیر ساخت و ممارست در فروش دارد.

کاظمی، ادامه داد: با توجه به وضعیتی که شرکت های بیمه ای دارند و تحولاتی که در شرکت ها انجام می شود فروش این بیمه نامه ، پروژه ای بلند مدت محسوب می شود .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای