شناسه خبر : 22418

اختصاصی چابک آنلاین؛

چه مقدار از دارایی های باشگاه ورزشی ذوب آهن اصفهان فاقد بیمه نامه است؟

چه مقدار از دارایی های باشگاه ورزشی ذوب آهن اصفهان فاقد بیمه نامه است؟

گزارش ها نشان می دهند که دارایی های ثابت مشهود باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در برابر خطرات احتمالی ناشی از سیل، زلزله و حریق فاقد پوشش بیمه ای است.

به گزارش چابک آنلاین، مجموع دارایی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان تا پایان آذرماه سال گذشته 48 میلیارد تومان بوده که سهم دارایی ثابت مشهود آن 622 میلیون تومان است.

بر اساس این گزارش، موجودی ملزومات این باشگاه هم در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار نیست.

جمع موجودی ملزومات که شامل البسه و سایر موارد بوده حدود 11 میلیارد ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای