شناسه خبر : 22345

اختصاصی چابک آنلاین؛

فروختن بیمه های زندگی با انگیزه پس انداز کار ساده ای نیست

فروختن بیمه های زندگی با انگیزه پس انداز کار ساده ای نیست

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، اظهارکرد:بیمه های زندگی براساس آمار رسمی ، شرایط مطلوبی ندارند و فضای دیجیتال می تواند برای بالابردن دانش بیمه ای در بیمه های زندگی براساس سلایق افراد مختلف کمک خوبی کند.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، علیرضا هادی، گفت که تنوع بیمه های زندگی آنقدر بوده که پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و فضای دیجیتال در توسعه بیمه های زندگی بسیار کمک کننده خواهد بود.

به گفته وی،یکی از راههایی که می تواند بیمه های زندگی را توسعه داده و منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه شود تخصصی شدن دربیمه های زندگی است.

هادی، با اشاره به اینکه درشرکت های بیمه تخصصی به خصوص بیمه های زندگی هیچ محل درآمد دیگری برای شرکت ها وجود ندارد، تصریح کرد: درشرکت های تخصصی رشته دیگری نیست که برای شرکت تامین درآمد کند در نتیجه باید از تک تک مشتریان خبرداشته باشد و برای تمامی سلایق وعلایق مختلف برنامه ریزی کند.

وی،اذعان داشت که موسسین بیمه زندگی باران، گروه های مالی و سرمایه گذاری هستند،یعنی افرادی که فعال بازارسرمایه بوده و محصول بیمه های زندگی به خصوص با قابلیت پس اندازی را جزء محصولات مالی و سرمایه گذاری می دانند.

به گزارش چابک آنلاین،مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، ادامه داد: تیم بیمه زندگی باران به دنبال این بوده که سبد محصولات شبکه فروش خود را در مواجهه با مشتری کامل کند و وقتی که با یک مشتری روبرو می شود و می خواهد بیمه زندگی را برای اوتشریح کند محدود به یک محصول نباشد.

وی، اظهارکرد: شرکت بیمه زندگی باران به دلیل تخصصی بودن درسبد محصولات خود متناسب با هر فرد ایرانی یک محصول دارد و از مهرماه سال گذشته نیز بیمه مستمری بیمه باران در بازار بیمه کشور فعال شده و امروز حدود 15 نفر مستمری بگیر در این شرکت وجود دارد.

هادی، یکی از دلایل رضایت شبکه فروش شرکت بیمه زندگی باران از این شرکت را ارائه محصولات کامل در زمینه بیمه های زندگی عنوان کرد وگفت: رویکرد شرکت درمقابل شبکه فروش،رویکردی صمیمانه است و تلاش می کندکه  همواره بهترین رابطه و شرایط را برای کسب و کاربا آنها فراهم کند.

وی،توضیح داد: با توجه به شرایط حاکم و موجود بر بازار انواع محصولات مختلف بازارهای مالی، بورس، صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های با درآمد ثابت، فروختن بیمه های زندگی با انگیزه پس انداز کار ساده ای نیست به خصوص اینکه اختلاف های کمی وجود دارد و حتی در مواردی مزایایی بر بیمه نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، بیان کرد: شبکه فروش نباید محصول بیمه زندگی را به عنوان محصول جایگزین سپرده بانکی یا سرمایه گذاری دربورس معرفی کند زیرا این محصول است که فرد می تواند درموازات با سایر روش های سرمایه گذاری که دارد از آن استفاده کند.

هادی، ادامه داد: دربیمه های زندگی، افراد از یک سود تضمینی به علاوه مشارکت درمنافع برخوردار می شوند و مشارکت درمنافع درشرکت های بیمه تخصصی زندگی به دلیل تفکیک حسابی که بین حقوق صاحبان سهام و سایر رشته ها به وجود می آید بسیارشفاف تر و دقیق تراست.

وی، اظهار کرد: وضعیت بیمه های زندگی درکشور براساس آمار نسبت به کشورهای پیشرفته و درحال توسعه وضعیت مطلوبی نیست اما اگر عوامل مختلف را درکنارهم قرار دهیم شرایط فعلی، شرایط نامطلوبی هم نیست.

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، گفت: با توجه به میزان درآمد سرانه و میزان حق بیمه ای که برای هر نفر درآمارها اعلام می شود، ضریب نفوذ بیمه وضعیت نامطلوبی نیست اما آن چیزی که باید، اتفاق نیفتاده زیرا هیچ ایرانی نباید بدون بیمه زندگی باشد.

هادی، افزود: اگراهمیت و جایگاه بیمه زندگی برای  عموم مردم معرفی شود و مردم متوجه شوند که چه مزایایی را درقبال پرداخت مبلغ اندک حق بیمه از بیمه زندگی دریافت می کنند فکرنمی کنم هیچ کس این تمایل را داشته باشد که بدون بیمه زندگی بماند.

وی، خاطرنشان کردکه واحدهای متولی بیمه درکشورهای دیگر، بدون هیچ برندی و فعالیت بازرگانی تلاش کردند که درفضای دیجیتال مردم را با روش های مختلف با بیمه های زندگی آشنا کنند و یکی ازروش هایی که می تواند بسیارموثر باشد این است که نهاد ناظربه این حوزه ورود کند.

به گزارش چابک آنلاین، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، گفت: فضای دیجیتال، فضایی گسترده ، سریع و مطلوب است و همه این فضا را دوست دارندو از این فضا استفاده می کنند و درکشورهای دیگر،مزایای بیمه را با روش های مختلف همانند فیلم و  اینفوگرافیک تشریح کردند و اثرات آن را در افزایش تقاضا برای بیمه های زندگی دیدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای