شناسه خبر : 22221

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به میهن رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه حافظ و اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۱۷ درصد رسید.

حجم خرید وفروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای