شناسه خبر : 22064

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد کمی از افراد جامعه بیمه نامه شخص ثالث را قسطی خریداری می کنند

تعداد کمی از افراد جامعه بیمه نامه شخص ثالث را قسطی خریداری می کنند

مدیر امورشعب و نمایندگان شرکت بیمه امید، اظهارکرد: رشد نرخ حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث با توجه به شرایط جامعه متعادل و خوب بوده و باتوجه به اجباری بودن این بیمه نامه، افزایش نرخ تاثیر زیادی روی فروش آن نخواهد داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، نهم فروردین ماه سالجاری نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۱ با 21 درصد افزایش توسط شورایعالی بیمه اعلام شد .

"امین کریم" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: با توجه به اینکه بیمه نامه شخص ثالث اجباری است تعداد زیادی از افراد ازهزینه های دیگر خود می زنند تا این بیمه نامه را خریداری کنند و راه فراری ندارند درنتیجه این افزایش نرخ روی میزان فروش بیمه نامه تاثیری ندارد.

وی، با اشاره به تاثیر خرید بیمه نامه شخص ثالث درزندگی افراد، افزود: هر فردی که بیمه نامه شخص ثالث داشته تاثیر آن را در زندگی خود دیده و به همین دلیل ازخرید آن استقبال می کند و شاید تنها تعداد کمی از اقشارضعیف جامعه این بیمه نامه را به صورت اقساطی خریداری کنند اما به هرحال آن را می خرند.

مدیر امورشعب و نمایندگان شرکت بیمه امید، تصریح کرد: افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث به صورت  متقارن با هم پیش رفته اند یعنی هم شرکت های بیمه ای نگذاشتند که زیاد ضربه بخورند وهم به بیمه گذاران ضربه ای وارد نشود.

کریم، با بیان اینکه رشد نرخ حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث با توجه به شرایط جامعه متعادل و خوب بوده است، گفت: باید به این امر هم توجه کرد که اگر قراربود حق بیمه بیشتر از این میزان افزایش یابد، آیا بیمه گذاران قادر به خرید آن خواهند بود؟

وی، ادامه داد: شاید با افزایش بیشتر از میزان فوق، نمایندگان همین تعداد بیمه نامه را هم نمی توانستند بفروشند و بازار رقابت را از دست می دادند و بیمه گذاران هم بیشتر به سمت شرکت هایی که شرایط دیگری برای فروش دارند یا تقسیط بلند مدت دارند بروند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای