شناسه خبر : 22021

اختصاصی چابک آنلاین؛

هیچ رشته بیمه ای در جایگاه واقعی خود قرار ندارد

هیچ رشته بیمه ای در جایگاه  واقعی خود قرار ندارد

“مهدی وهابی”، مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه نوین در گفت و گو با چابک آنلاین: بعضی از افراد جامعه از اهمیت پوشش بیمه آگاه نیستند درحالیکه خرید بیمه نامه، وسیله ای است که می تواند آنها را به وضعیت قبل از حادثه برگرداند. وضعیت اقتصادی و تورم موجود در تعیین جایگاه رشته های بیمه ای تاثیرگذار است و تازمانیکه به وضعیت مطلوب اقتصادی نرسیم بسیاری از افراد هزینه هایی که از نظر آنها اساسی نیست، یعنی خرید بیمه نامه را حذف می کنند. با توجه به فرهنگ بیمه در جامعه و‌ وضعیت اقتصادی هیچ رشته بیمه ای در جایگاه واقعی خود نیست.

حجم ویدیو: 4.62M | مدت زمان ویدیو: 00:02:23
ارسال نظر

خدمات بیمه ای