شناسه خبر : 21935

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های کشتیرانی دریای خزر تا چه میزان تحت پوشش بیمه قرار دارد؟

دارایی های کشتیرانی دریای خزر تا چه میزان تحت پوشش بیمه قرار دارد؟

شرکت کشتیرانی دریای خزر، گزارش کرده که پوشش بیمه ای دارایی های آن از جمله بیمه سیلو به میزان ۵۴۴۹۷۱ میلیون ریال، بیمه ساختمان ها به میزان ۳۳۴۶۷۴ میلیون ریال و بیمه کشتی ها از جمله بدنه حدود ۲۳۲۲۲۹ میلیون ریال است.

به گزارش چابک آنلاین، بر این اساس، می توان جمع بندی کرد که کل دارایی های شرکت کشتیرانی دریای  خزر تا میزان 111میلیارد تومان تحت پوشش بیمه قرار دارد.

شرکت مذکور در زمینه حمل و نقل دریایی فعال بوده و ظرفیت اسمی حمل ناوگان این شرکت حدود 93819 تن  است.

این شرکت در ادامه،مبلغ بیمه نامه بدنه و غرامت شناورهای خود تا پایان شهریورماه سال گذشته را حدود 18 میلیارد و 800 میلیون  تومان ذکر کرده است.

طبق اعلام شرکت کشتیرانی دریای خزر، مبلغ مذکور بابت صدور بیمه نامه  بدنه و غرامت شناورها بوده که توسط کارگزار بیمه انجام شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای