شناسه خبر : 21758

اختصاصی چابک آنلاین؛

نبود نیروی متخصص در صنعت بیمه اقتصاد ملی را دچار آسیب می کند

نبود نیروی متخصص در صنعت بیمه اقتصاد ملی را دچار آسیب می کند

"محمد صالح چیتگران"، عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون در گفت و گو با چابک آنلاین: درحال حاضر آموزش در صنعت بیمه به صورت جزیره ای انجام می شود و هر شرکت بیمه جداگانه پیش می رود، اگر یک نظام آموزشی متمرکز در صنعت بیمه ایجاد شود و تمام افراد شاغل در این صنعت به طور مستمر آموزش ببینند نیروی متخصص تربیت خواهد شد. نبود نیروی متخصص در صنعت بیمه سبب می شود که سرمایه افراد حقیقی و حقوقی در کشور که به عنوان بخشی از اقتصاد ملی تعریف می شود با آسیب مواجه شود که در نهایت اقتصاد ملی کشور هم آسیب می بیند. از سوی دیگر نبود نیروی متخصص در صنعت بیمه باعث می شود که ذهنیت افراد جامعه نسبت به شرکت های بیمه تغییر کند.

حجم ویدیو: 5.73M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55
ارسال نظر

خدمات بیمه ای