شناسه خبر : 21715

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای برای ورود به محصولات جدید ریسک پذیر نیستند

شرکت های بیمه ای برای ورود به محصولات جدید ریسک پذیر نیستند

مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد:درخصوص بیمه نامه حیوانات درحوزه کشاورزی شاید درگذشته دیتایی وجود نداشت اما درچند سال گذشته دیتاهای زیادی وجوددارد و میزان بیماری ها و نرخ ها هم مشخص است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"سعید بیژنی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت:بیمه نامه اسب، بیمه نامه جدیدی نیست و دریکی از شرکت‌های بزرگ بیمه ای صورت گرفت و زیان بالایی هم به دنبال داشت اما این زیان شاید به این دلیل بود که بیمه نامه فنی طراحی نشده و یا نرخ ها فنی نبودند اما به دلیل همین اتفاق،شرکت‌های دیگر به این حوزه ورود نمی‌کنند.

به گفته وی،چند شرکت بیمه ای در سال های گذشته روی بیمه نامه حیوانات کار کرده اند و از بیمه مرکزی  هم مجوز گرفتند اما معلوم نیست که چرا این بیمه نامه ها گسترش نیافتند.

مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین،افزود:درحال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای به خصوص شرکت‌هایی که در یک حوزه تخصصی کار می‌کنند، روی بیمه نامه‌هایی که پرتفوی چندانی وجود  نداشته باشد ورود پیدا نمی‌کنند.

وی،تصریح کرد:بیمه نامه حیوانات، درمرحله آزمایشی برای برخی از  شرکت‌ها قرار دارد هرچند که این دست شرکت ها منتظر می‌مانند تا خروجی کار را ببینند و بعد به آن حوزه ورود جدی تری  داشته باشند.

بیژنی، خاطرنشان کردکه شرکت‌ها ابتدا می‌سنجند که آیا بیمه حیوانات برای شرکت‌ها جذابیت داردیا خیر؟.

به گفته وی، متاسفانه برخی از طرح های نو درصنعت بیمه، بدون سنجش  بازار شکل می گیرند و بعد تر هم، آن توقع صاحبان شرکت ها برآورده نمی شود.

وی، ادامه داد: برخی از شرکت‌های بیمه‌ای حتی اگر مطمئن باشند که برای یک بیمه نامه جدید بازار بکر وخوبی وجود دارد، با نگرانی به حوزه‌های جدید ورود پیدا می‌کنند، به این دلیل که این شرکت ها پیشتاز نیستند.

بیژنی، درپاسخ به این سوال که شاید با وجود دامپزشک درشرکت‌های بیمه‌ای مشکل اکچوئری بیمه نامه حیوانات برطرف شود، اظهارکرد: قرار نیست که همه شرکت‌های بیمه‌ای بابت هر بیمه نامه‌، یک کارشناس مخصوص آن رشته داشته باشند.

وی، ادامه داد: شرکت‌های بیمه ازکارشناسان آن رشته که مورد تایید بیمه مرکزی است استفاده می‌کنند و لازم نیست که کارشناسان حتما درشرکت بیمه مستقر باشند.

مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، گفت:شرکت‌های بیمه‌ای با وجود اینکه ریسک را پوشش می‌دهند ولی خود ریسک پذیر نیستند، یعنی نمی‌توانند جلودار باشند و به جای اینکه آینده نگر باشند و بازار را کشف کنند و بیمه نامه طراحی کنند،  بیشتر پیرو هستند.

وی، افزود: برخی ازمدیران ارشد صنعت بیمه دوست ندارند در زمینه محصولات بیمه ای،فعالیت های متنوع و نوآورانه داشته باشند و شرکت های بیمه ای برای ورود به محصولات جدید ریسک پذیر نیستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای