شناسه خبر : 21692

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به زندگی خاورمیانه رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۵۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۲.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه آرمان و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای