شناسه خبر : 21678

اختصاصی چابک آنلاین؛

اطلاعات مردم از محصولات بیمه بسیار محدود است

اطلاعات مردم از محصولات بیمه بسیار محدود است

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، با بیان اینکه اطلاع رسانی در زمینه بیمه های عمر در کشور بسیارکم است، اظهار داشت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی ، تبلیغاتِ تنها کافی نیست، بلکه آگاهی دادن به مردم در این زمینه مفید است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری،"حسین سلیمی"،درگفت‌وگوبا چابک آنلاین، به بررسی وضعیت موجود بیمه‌های زندگی درکشور و نقش اطلاع رسانی شرکت‌های بیمه به جامعه پرداخت وگفت: آگاهی بیشتر مردم درمورد محصولات بیمه ای بسیار پایین است وحتی افراد تحصیلکرده جامعه هم نسبت به  بیمه عمر اطلاعات کمی دارند.

وی،توضیح داد:درسیستم بانکی، افراد جامعه به دلیل استفاده روزمره، اطلاعات خوبی ازخدمات بانکی دارند ولی اطلاعات مردم در رابطه با اینکه بیمه چه مزایایی دارد و یا اینکه اصلا بیمه عمر چیست و اینکه چراباید بیمه شوند، بسیار محدود است.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه،تاکیدکرد: شرکت های بیمه باید خود را به اطلاع رسانی در خصوص بیمه های زندگی موظف بدانند،آن هم اطلاع رسانی که با هدف آگاهی دادن به مردم انجام شود تا نسبت به بیمه زندگی، مردم شناخت بیشتری پیدا کنند.

سلیمی،معتقد است که شرکت های بیمه باید افراد جامعه را از اثرات بیمه های زندگی برآینده خانواده و فرزندان آنها مطلع کنند تا مردم بدانند که درصورت بروزحادثه چه حمایت هایی از آنها خواهد شد و یا بدانند که بیمه های بازنشستگی چند نوع است و با وجود اقساط کم چه حمایتی از آنها می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، اظهارداشت: بیشتر مردم اطلاع کافی  ندارند که بیمه عمر چه اثرات مثبتی در زندگی آنها دارد،  بنابراین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی صنعت بیمه باید کامل باشد زیرا در زمینه رشد بیمه های زندگی از دنیا عقب هستیم.

سلیمی بیان کرد: در دنیا شرکت های بیمه، بانک ها را تاسیس می کنند بنابراین بسیار بزرگ و قوی هستند اما در ایران این موضوع برعکس بوده و به بیمه توجه کافی  نشده و این بانک ها هستند که شرکت بیمه را تاسیس می کنند.

وی، درخصوص وضعیت شرکت بیمه زندگی خاورمیانه گفت: رشد این شرکت برای سال 1400 بیش از پیش بینی های انجام شده بود و با توجه به اینکه این رشد در زمانی حاصل شد که  وضع اقتصادی کشور رشدی منفی داشت، می توان گفت رشد بیمه زندگی خاورمیانه چشمگیر بوده است.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، عنوان کرد: با همه مشکلات زندگی و تورم ،خریداران بیمه نسبت به پیش بینی ما یک رشد بسیار چشمگیری داشتند و اگر رشد مثبت اقتصادی را در کشور شاهد بودیم مردم هم به خرید بیمه نامه بیشتر ورود می کردند.

سلیمی،درپاسخ به این پرسش که این رشد در فروش بیمه زندگی خاورمیانه را مدیون کدام استراتژی هستید، گفت: بیشترین فعالیتی که بیمه زندگی خاورمیانه توانست انجام دهد این است که نمایندگان بسیار خوبی را جذب کردو افرادی انتخاب شدند که تبحر بالایی در زمینه بیمه زندگی داشتند.

وی، ادامه داد: انتخاب صحیح نماینده و امکاناتی که در اختیار آنها قرارگرفت در رشد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه تاثیرگذار بود و تمامی نمایندگان این شرکت در سال 1400 موفق بودند ضمن اینکه هیچ یک از شعب شهرستان های این شرکت هم ناموفق نبودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای