شناسه خبر : 21452

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرعت شرکت‌های بیمه‌ای دردیجیتالی شدن قابل قیاس با نظام بانکی نیست

سرعت شرکت‌های بیمه‌ای دردیجیتالی شدن قابل قیاس با نظام بانکی نیست

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، با اشاره به جای خالی بانک بیمه در ایران، گفت: بسیاری از بیمه‌ها در دنیا با تاسیس بانک از داده‌های آنها استفاده می‌کنند اما درایران کمتر از این امر داده استفاده می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  مجید قلی پور"درگفت وگو با چابک‌آنلاین افزود:درصنعت بیمه از داده، هوش مصنوعی و سیستم‌های پیشنهادگر به کمترین نحو ممکن استفاده می‌شود و صنعت بیمه از بانک داده به عنوان بزرگترین مرکز ذخیره اطلاعات استفاده نمی‌کند.

وی،گفت: بیماری کرونا نوع فعالیت در بازار بیمه را متحول کرد وکرونا به  تکامل دیجیتال سرعت بخشید.

قلی پورافزود: کسانی دردنیای کسب و کار امروز باقی می‌مانند که بتوانند خودرا به بهترین شکل با تحولات عصر دیجیتال منطبق کنند.

مدیر عامل شرکت بیمه آرمان، تصریح کرد: براساس یک بررسی برروی لیست فورچون  به عنوان  500 شرکت برتر دنیا که دوسوم GDP آمریکا را هم همین شرکت ها تشکیل می‌دهند، انجام شد،دردهه گذشته یکسری از این شرکت‌ها از لیست خارج شدند.

قلی پور،ادامه داد: یکی از مهم ‌ترین دلایل حذف شرکت‌ها ازاین لیست و حتی ورشکستگی شرکت‌ها عدم توجه آنها به مفهوم دیجیتال و اقتضائات عصر دیجیتال بوده است.

وی، با بیان جمله ای از بیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، که گفته "درگذشته ماهی‌های بزرگ ماهی‌های کوچک را می‌خوردند اما دنیای امروز دنیایی است که ماهی سریع ماهی کند را می‌خورد"، افزود: اگر شرکت‌های بیمه‌ای نتوانند براساس اقتضائات زمان، خود را تغییر بدهند درآینده نزدیک محکوم به شکست هستند و یکی از این اقتضائات به دلیل وجود کرونا دردنیا همین تحول دیجیتال است.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، خاطرنشان کرد که تحول دیجیتال در دهه آینده این قابلیت را دارد که 100 تریلیون دلار ارزش برای جامعه جهانی به وجود بیاورد.

قلی پور، مدعی شد که درصنعت بیمه ایران برخی از شرکت‌ها اسیر رقابت‌های کاذب شدند و سعی می‌کنند که با نرخ شکنی در بازار، کار بدست بیاورند و افزود که برخی ازشرکت‌ها رفتن به سمت فضاهای جدید را رها کرده‌اند و در این بین با پذیرش ضرر فعالیت می‌کنند و به دنبال اقیانوس آبی خود نمی‌گردند.

وی، اظهارکرد: اگرهمه شرکت‌های بیمه بخواهند به بقای خود ادامه دهند ناچار هستند که به سمت طرح‌ها و فضاهای جدید بروند که یکی از این طرح‌های جدید طراحی بیمه مبتنی بر بیمه کرونا است.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، با پذیرش این موضوع که سرعت رو به رشد شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه دیجیتالی شدن اصلا قابل مقایسه با نظام بانکی نیست، افزود: صنعت بیمه در زمینه فین تک به نسبت نظام بانکی ضعیف است و همه شرکت‌های بیمه‌ای تا حدود زیادی در این حوزه ضعف دارند.

قلی پور،تصریح کرد: باید ازهرشرکتی به نسبت استطاعت آن شرکت انتظار داشت اما درکناراین مسائل، قوانین رگولاتوری هم وجود دارد شاید اگر قوانین نظارتی مقداری تعدیل شود و شرکت ها در ارائه  طرح راحت‌تر باشند به شرکت‌ها کمک می‌شود که بتوانند کارهای جدید داشته باشند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای