شناسه خبر : 21245

اهم برنامه های بیمه مرکزی برای سال ۱۴۰۱ اعلام شد؛

صنعت بیمه در مسیر هوشمندسازی و بستر الکترونیک

صنعت بیمه در مسیر هوشمندسازی و بستر الکترونیک

ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای کامل نظارت سیستمی اعم از فنی و مالی در دستور کار نهاد ناظر بیمه قرار گرفته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در برنامه های سال آینده نهاد ناظر علاوه بر گذر از نظارت های سنتی بر تداوم بهبود شاخص های کلیدی صنعت بیمه اعم از ضریب نفوذ، سرانه حق بیمه تولیدی، بیمه های زندگی و هدفگذاری های پساتحریم تاکید شده است.


بر اساس اعلام بیمه مرکزی، افزایش سهم فروش و پرداخت خسارت الکترونیکی در راستای افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و تلاش برای هوشمندسازی در راس برنامه ها قرار دارد و همچنین افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها از دیگر اهداف نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود.


شایان ذکر است که بیمه مرکزی در سال های اخیر تمامی عناوین نخست و برتر را در زمینه تقویت دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت های دیجیتالی را بین سازمان های بیمه ای به خود اختصاص داده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای