شناسه خبر : 21073

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود بود که ۰.۵۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه سینا، کارآفرین، تجارت نو و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای